Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-10-07, XXIII Ga 1131/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1131/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Monika Skalska (spr.) || Sędziowie: || SO Wiktor Piber || || SO Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Żołdak || po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: (...) W. oraz przeciwnika skargi Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 981/20 I. oddala skargę; I. zasądza od wykonawców spójnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Budownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Andrzej Sobieszczański Monika Skalska Wiktor Piber Sygn. akt XXIII Ga 1131/20...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący musi wykazać, przedstawić dowody, a nie ogólne twierdzenia

1   -   że oczekuje kalkulacji kosztów i dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Tymczasem skarżący złożył wyjaśnienia o charakterze ogólnym co do określonych elementów oferty, nie przekładając dowodów na wykazanie, że nie przyjął cen rażąco niskich. W szczególności odwołujący nie przedstawił dowodów w postaci ofert, czy też

2   -   przedmiotowym zakresie były jedynie ogólnikowe, a wykonawca nie przedstawił na ich poparcie żadnych dowodów. Same twierdzenia skarżącego w tym zakresie nie mogły zaś stanowić podstawy rozstrzygnięcia

3   -   z 17 marca 2020 roku skarżący nie przedstawił. Jak już bowiem było wskazane nie przedstawił ani kalkulacji kosztów (a jedynie rozbicie ceny ofertowej na 100 pozycji), ani też dowodów mających te koszty wykazać. Słusznie zatem KIO w uzasadnieniu

+242 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28