Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-10-07, XXIII Ga 1131/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1131/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Monika Skalska (spr.) || Sędziowie: || SO Wiktor Piber || || SO Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Żołdak || po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: (...) W. oraz przeciwnika skargi Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 981/20 I. oddala skargę; I. zasądza od wykonawców spójnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Budownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Andrzej Sobieszczański Monika Skalska Wiktor Piber Sygn. akt XXIII Ga 1131/20...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28