Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2020-10-02, IX Ca 596/20 premium

Sygn. akt IX Ca 596/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Jacek Barczewski (spr.) || Sędziowie: || SO Mirosław Wieczorkiewicz || || SO Agnieszka Żegarska || Protokolant: || st. sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska || po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. w Olsztynie na rozprawie 1. sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. z udziałem zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala (...) z siedzibą w O. na skutek skargi odwołującego się od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 maja 2020 r., sygn. akt KIO 924/2020, 2. sprawy z odwołań (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G., Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) w G. z udziałem zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala (...) z siedzibą w O. na skutek skargi odwołujących się od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 maja 2020 r., sygn. akt KIO 1009/2020, I. zmienia zaskarżone postanowienia w całości w ten sposób, że: 1. uwzględnia odwołania i nakłada na zamawiającego - Wojewódzki Szpital (...) z siedzibą w O. karę finansową w wysokości 7 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie, tj. 235.816,06 (...

Przykładowe fragmenty dla hasła "główny przedmiot zamówienia"

1   -   ich ubocznym w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia charakterze. b). zważywszy na nieprawidłowe

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28