Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-07, KIO 1975/20

Sygn. akt: KIO 1975/20 WYROK z dnia 7 października 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Jednostkę Wojskową nr 2063 z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy STEKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie dotyczącym zaniechania odtajnienia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny zastrzeżonych przez wykonawcę STEKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa i nakazuje zamawiającemu Jednostce Wojskowej nr 2063 z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści wyjaśnień złożonych w dniu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28