Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-12, KIO 2309/20

Sygn. akt: KIO 2309/20 WYROK z dnia 12 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... Sp. z o.o., ul. (...), P. i I(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale: 1. wykonawcy "S... Sp. z o.o.", Al. (...), W. 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: F... Sp. z o.o., ul. (...), K. i I(2)... Sp. z o.o., ul. (...), W. zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... Sp. z o.o., ul. (...), P. i I(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... Sp. z o.o., ul. (...), P. i I(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła bez wpływu na wynik postępowania

1   -   działania lub zaniechania mógłby wpłynąć na wynik postępowania. Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania

2   -   Pzp, naruszenie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 2

3   -   jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28