[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 6 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę: B. K. prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą B. K. TRANS-KAM 2 z siedzibą w Warszawie; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 139 w zw. z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zw. z art. 58 i 3531 kodeksu cywilnego, poprzez sformułowanie postanowień §5 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób sprzeczny z wyżej wymienionymi przepisami i nakazuje zamawiającemu: dokonanie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie zapisu §5 ust. 5 zawartego we wzorze umowy, zgodnie z którym wykonawca musi oświadczyć, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT; 2. umarza postępowania w pozostałym ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28