[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 22 października 2020 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2004/18/WE - Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym mająca na celu wynajem jeszcze niewybudowanego budynku - Decydujący wpływ podmiotu publicznego na projekt budynku - Ciężar i ocena dowodu 1. Komisja zarzuca Republice Austrii nieprzestrzeganie dyrektywy 2004/18/WE(2), ponieważ w dniu 25 maja 2012 r. podmiot publiczny powiązany z gminą Wiedeń [Stadt Wien-Wiener Wohnen (zwany dalej "Wiener Wohnen")] zawarł z prywatnym przedsiębiorstwem, nie stosując się do przepisów tej dyrektywy, umowę w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane, którą jej strony zakwalifikowały jako najem, dotyczącą budowy budynku biurowego o nazwie "Gate 2" na gruntach należących do tego przedsiębiorstwa(3). 2. Komisja opiera się na szeregu okoliczności, które jej zdaniem wskazują na to, że Wiener Wohnen (którego charakter jako instytucji zamawiającej nie jest kwestionowany) miał decydujący wpływ na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28