[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 24 września 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 20 września 2019 r., sygn. akt [...], odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. UZASADNIENIE 1. Wyrokiem z 20 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w [...], w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju (obecnie reprezentowanemu przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) o zapłatę, zmienił, na skutek apelacji obu stron, wyrok Sądu Okręgowego w W. z 6 czerwca 2018 r. w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę kwoty 189 309,42 zł wraz z odsetkami, oddalił apelację powódki oraz orzekł o kosztach procesu. 2. Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wywiodła powódka, powołując się na naruszenie art. 227 w zw. z art. 382 k.p.c., art. 227 w zw. z art. 217 § 3 w zw. z art. 258 w zw. z art. 382 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 65 § 2 k....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28