[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska w sprawie z powództwa ,,M" Spółki Akcyjnej w Z. przeciwko [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 lipca 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I AGa [...], 1. odrzuca skargę kasacyjną w zakresie, w jakim Sąd Apelacyjny w [...] w punkcie I a. wyroku z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I AGa [...], obniżył kwotę zasądzoną od [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w S. na rzecz ,,M" Spółki Akcyjnej w Z. z kwoty 123722,45 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i 45/100) złotych do kwoty 86120,52 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych i 52/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia zapłaty, a w pozostałej części powództwo oddalił; 2. w pozostałym zakresie odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 3. zasądza od [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w S. na rzecz ,,M" Spółki Akcyjnej w Z. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28