Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-30, KIO 2140/20

sygn. akt: KIO 2140/20 WYROK z dnia 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Emilia Garbala Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę China State Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Metrostav Polska S.A., Metrostav a.s. z siedzibą w Bielsku-Białej, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego China State Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego China State Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, powtórzenie czynności ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "covid"

1   -   bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu

2   -   należytego wykonania zamówienia, jest pandemia COVID-19, która przerwała globalne łańcuchy

3   -   wykonawcy, iż "zaistniały stan epidemii COVID-19 nie może stanowić okoliczności

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28