Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-01, KIO/KD 33/20

Sygn. akt KIO/KD 33/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 1 lipca 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 29 maja 2020 r. zgłoszonych do Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 19 maja 2020 r., (znak: UZP/DKZP/KND/13/20) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie: kompleksowej obsługi transportu dzieł sztuki na wystawę "Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII w." (znak sprawy: ZZ-2110-2/2019) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Aneta Mlącka Andrzej Niwicki wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego dotyczące naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wskazanego w informacji o wyniku kontroli zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej jako Prezes UZP) wszczął w dniu 16.04.2020 r., na podstawie art. 161 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) kontrolę doraźną postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej kompleksową obsługę transportu dzieł sztuki ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28