[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 6 lipca 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 8 czerwca 2020 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Staszów, dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 1 czerwca 2020 r., znak sprawy KU/75/20/DKZP w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów - rewitalizacja stawów w Rybnicy " Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Ewa Kisiel wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE uchwały z dnia 6 lipca 2020 r. sygn. akt: [sygnatura ukryta] Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej zwany również jako "kontrolujący") w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów - rewitalizacja stawów w Rybnicy", stwierdził naruszenie przez zamawiającego: I. art. 26 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28