[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 lipca 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 15 czerwca 2020 r., pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej o sygn. akt UZP/DKZP/WKZ2/421/16(4)/20/PW z dnia 1 czerwca 2020 r., w przedmiocie zamówienia publicznego na: Dostawę aparatu USG Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Anna Osiecka Irmina Wiktoria Pawlik wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do Informacji o wyniku kontroli doraźnejPrezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na uwzględnienie w części dotyczącej naruszenia art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, poprzez nieuzasadnione skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu, co w rezultacie oznaczało naruszenie art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie 1 Informacji o wyniku kontroli. W pozostałym zakresie zastrzeżenia nie zasługują na uwzględnienie UZASADNIENIE Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28