Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-09, KIO/KD 38/20

Sygn. akt: KIO/KD 38/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 9 lipca 2020 roku Po rozpatrzeniu w dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przez Zamawiającego: Gminę Sońsk z siedzibą w Sońsku dotyczących wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2019/2020 (znak postępowania: IP.271.63.2019)", wskazującej na naruszenie przez Zamawiającego art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 144 ust. 1e pkt 2) ppkt a) i b) ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Agnieszka Trojanowska Monika Szymanowska Wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie UZASADNIENIE Przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrola doraźna dotyczy postępowania pn. "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2019/2020 (znak postępowania: IP.271.63.2019)". Kontrolę...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28