[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 23 lipca 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 19 czerwca 2020 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z 15 czerwca 2020 r. (znak sprawy KND/48/19/DKZP) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest rozbudowa ul. Szosa Chełmińska w Toruniu, Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Piotr Kozłowski Emil Kuriata wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego zasługują na częściowe uwzględnienie. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej jako "Prezes Urzędu", "Prezes UZP" lub "Kontrolujący") przeprowadził kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w sentencji uchwały (dalej jako "Postępowanie"), w wyniku której, w "Informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej" z 15 czerwca 2020 r. (dalej "Informacja"), stwierdził naruszenie przez Zamawiającego: 1. art. 7 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 3 Pzp przez zaniechanie złożenia przez R.W. oświadczenia o wyłączeniu się od ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28