Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-29, KIO/KD 42/20

Sygn. akt: KIO/KD 42/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 lipca 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 25 czerwca 2020 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Gmina Stary Targ, ul. Główna 20 82-410 Stary Targ dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 16 czerwca 2020 r. (znak: UZP/DKZP/WKZ1/421/75(7)/19/AN KND/72/19/DKZP) w przedmiocie zmian umowy dokonanych po przeprowadzeniu postępowania na "Rekultywację terenów po byłej żwirowni na działce nr 106/3 obręb Waplewo Wielkie z możliwością eksploatacji złoża na podstawie: - aneksu nr 1 do umowy z dnia 22 października 2014 r. zawartego w dniu 29 grudnia 2015 r.; - aneksu nr 2 do umowy z dnia 22 października 2014 r. zawartego w dniu 5 grudnia 2016 r., Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Emil Kuriata Irmina Wiktoria Pawlik wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego od wyniku kontroli nie zasługują na uwzględnienie. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. znak UZP/DKZP/WKZ1/421/75(7)/19/AN (KND/72/19/DKZP) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przekazał Zamawiającemu Informację o wyniku kontroli doraźnej, przeprowadzonej na podstawie art. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28