[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 20 sierpnia 2020 r. wykonawcę Modular System Sp. z o.o., z siedzibą w Ogorzelicach, w postępowaniu prowadzonym przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną, Kraków, przy udziale wykonawcy GENPOWER spółka z o.o., z siedzibą w Pniewach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Modular System Sp. z o.o., z siedzibą w Ogorzelicach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Modular System Sp. z o.o., z siedzibą w Ogorzelicach tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy Modular System Sp. z o.o., z siedzibą w Ogorzelicach na rzecz zamawiającego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie kwotę 1 026 zł 00 gr (słownie: tysiąc dwadzieścia sześć złotych zero groszy) stanowiące uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje powinny zawierać

1   -   kontenera stanowiącego bazę dla ZSE powinny być pomalowane w kolorze RAL

2   -   okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż

3   -   ze stanowiskiem Odwołującego, iż treść referencji powinna zawierać szczegółowe informacji co do wartości

+32 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28