[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 25 maja 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 28 kwietnia 2020 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego, którym jest Gmina Miasta Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa Parku Wolności w Szczecinie - etap II" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Anna Osiecka Anna Packo wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zgłoszone przez zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej także jako "Prezes Urzędu" lub "Kontrolujący") na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako "Ustawa Pzp") przeprowadził kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez zamawiającego - Gminę Miasta Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (dalej jako "Zamawiający") w trybie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "równowaga ekonomiczna"

1   -   charakter umowy; nie zostaje naruszona równowaga ekonomiczna umowy; nie zostały wprowadzone warunki

2   -   charakter umowy, nie zostaje naruszona równowaga ekonomiczna umowy, nie zostały wprowadzone warunki

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28