Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-04, KIO 1950/20 premium

Sygn. akt: KIO 1950/20 WYROK z dnia 4 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Renata Tubisz Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S... Spółka Akcyjna z siedzibą w O., ul. (...) i T(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Al. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53 Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...), A(2)... Spółka Akcyjna z siedzibą w Hiszpanii w M., (...) i A(3)... Spółka Akcyjna z siedzibą w Hiszpanii w M., (...) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1950/20 po stronie odwołującego, przy udziale wykonawcy A(4)... Sociedad Anonima z siedzibą w Hiszpanii w C. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1950/20 po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak uwzględnienia ryzyka w rnc

1   -   tego rodzaju kosztów. Dodał, że brak jest uwzględnienia w wycenie kosztów kontraktowych oraz pośrednich

2   -   że założone 5% na pokrycie ryzyk jest wystarczające, w tym brak wskazania jakie rodzaje ryzyk wykonawca uwzględnia i jak je szacuje. Zdaniem odwołującego, wykonawca nie uwzględnił przy kalkulacji ceny, co przełożyło

3   -   kolei pociągnęło za sobą konieczność uwzględnienia przy szacowaniu większego zakresu rzeczowego tras kablowych; - w przeciwieństwie do autostrady A1 na A2 brak jest rozbudowanej istniejącej infrastruktury, co

+556 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28