Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-08, KIO 1881/20, KIO 2053/20

Sygn. akt: KIO 1881/20, KIO 2053/20 WYROK z dnia 8 września 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 i 24 sierpnia 2020 roku przez wykonawców: 1) A(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. (KIO 1881/20) 2) T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (KIO 2053/20) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy udziale wykonawców: 1) B. K. i W. K. wspólnicy spółki R... Spółka cywilna z siedzibą w P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (sygn. akt KIO 1881/20); 2) L. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą L... z siedzibą w R., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (sygn. akt KIO 1881/20 oraz KIO 2053/20); 3) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) A(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz (2) P... S.A. z siedzibą w D., zgłaszających ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym

1   -   wynika, że Zamawiający wymagał, by cena jednostkowa w danej pozycji formularza cenowego zawierała wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych rodzajów robót w zakresie określonym w OPZ, w specyfikacjach technicznych oraz wszelkie koszty

2   -   na podstawie treści oferty Wykonawcy — cenę jednostkową w poz. 17 oraz cenę jednostkową w poz. 14. Z treści oferty Wykonawcy, w tym z danych zawartych w formularzach cenowych, nie da się wywieść ani

3   -   z innych danych znajdujących się w formularzu cenowym nie dało się wywieść cen jednostkowych dla brakującej pozycji. Taki brak w treści oferty należało również uznać za błąd w obliczeniu ceny, z uwagi na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania w jaki sposób tę cenę należało obliczyć. Błędem w obliczeniu ceny, w rozumieniu przepisu art. 89 ust

+418 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28