Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-13, KIO 1567/20

Sygn. akt: KIO 1567/20 WYROK z dnia 13 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków na rzecz zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. KIO 1567/20 1 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła upływ terminu związania oferta po wniesieniu odwołania

1   -   nie został wezwany do przedłużenia terminu związania ofertą i nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenia terminu związania ofertą (sam odwołujący w odwołaniu stwierdził: "Zdaniem Odwołującego skoro nie

2   -   niewiadomych względów - zaniechał. O ile po upływie terminu związania ofertą możliwe jest zawarcie umowy w

3   -   w postępowaniu i uzyskaniem zamówienia. Po trzecie, odwołujący pozostał bezczynnym także kilka dni po 29 czerwca 2020 r. (po upływie terminu związania ofertą), a nawet po zawiadomieniu go o odrzucenie jego oferty, ponieważ oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą złożył zamawiającemu dopiero 7 lipca

+116 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28