Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-26, KIO 1554/20, KIO 1572/20

Sygn. akt: KIO 1554/20, KIO 1572/20 WYROK z dnia 26 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 lipca 2020 r. przez wykonawcę Autocraft Sp. z o.o., ul. 8-go marca 12, 42-300 Myszków (sygn. akt: KIO 1554/20), B. w dniu 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę Moto Budrex Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz (sygn. akt: KIO 1572/20), w postępowaniu prowadzonym przez 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków przy udziale wykonawcy Moto Budrex Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1554/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie wniesione przez wykonawcę Autocraft Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (sygn. akt: KIO 1554/20), 2. Uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawcę Moto Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (sygn. akt KIO 1572/20) i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Moto ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wybór oferty po upływie terminu związania

1   -   ustawy Pzp nie stanowi, że oferta traci ważność po upływie terminu związania ofertą, a Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu

2   -   wadium, wciąż jednak ma swobodny wybór co do zawarcia umowy, natomiast jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, wykonawca w dalszym ciągu ma swobodny wybór co do zawarcia umowy, różnica

3   -   ścisły. (..) Końcowo podkreślić należy, iż upływ terminu związania ofertą nie przesądza o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy

+183 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28