Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-26, KIO 1554/20, KIO 1572/20

Sygn. akt: KIO 1554/20, KIO 1572/20 WYROK z dnia 26 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 lipca 2020 r. przez wykonawcę Autocraft Sp. z o.o., ul. 8-go marca 12, 42-300 Myszków (sygn. akt: KIO 1554/20), B. w dniu 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę Moto Budrex Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz (sygn. akt: KIO 1572/20), w postępowaniu prowadzonym przez 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków przy udziale wykonawcy Moto Budrex Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1554/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie wniesione przez wykonawcę Autocraft Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (sygn. akt: KIO 1554/20), 2. Uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawcę Moto Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (sygn. akt KIO 1572/20) i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Moto ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpisanie umowy po terminie związania ofertą

1   -   22/08 uznał, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wymaga ważności terminu związania ofertą i dopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą. Moto Budres przywołał wyrok Sądu

2   -   którym Sąd wskazał, iż celem związania wykonawcy ofertą jest zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez umożliwienie mu dochodzenia zawarcia umowy od wykonawcy związanego ofertą, po upływie terminu związania ofertą jest ona jednak nadal ważna, tyle tylko, że zawarcie umowy zależy od suwerennej decyzji wykonawcy

3   -   Końcowo podkreślić należy, iż upływ terminu związania ofertą nie przesądza o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, natomiast możliwość podpisania umowy z wykonawcą który nie potwierdził na ten termin związania ofertą jest w orzecznictwie możliwością niekwestionowaną

+193 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28