[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2020

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Renata Kantecka Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski asesor WSA Katarzyna Górska (sprawozdawca) Protokolant referent Elżbieta Parda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2020r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A na decyzję Zarządu Województwa z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją Zarząd Województwa, działając jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: "IZ" lub "organ") zobowiązał Stowarzyszenie A. (dalej: "strona", "beneficjent", "skarżący") do zwrotu środków finansowych przeznaczonych na projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie (dalej: "Umowa"), w kwocie 48.697 zł wraz z odsetkami. Z akt sprawy wynika, że w dniu "[...]" Stowarzyszenie zawarło z IZ umowę nr "[...]" o dofinansowanie projektu pn. "[...]" (dalej: "Projekt"). W ramach Projektu beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych: Zadanie1 - Wsparcie indywidualne: diagnoza problemowa oraz poradnictwo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "równowaga ekonomiczna"

1   -   oferty innej treści; - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w

2   -   a ponadto wprowadzona zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w

3   -   sytuacji, w której naruszona została równowaga ekonomiczna umowy na korzyść wykonawcy w

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28