Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-05, KIO 1636/20

Sygn. akt KIO 1636/20 WYROK z dnia 5 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2020 r. przez wykonawcę PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Rakoniewice w Rakoniewicach przy udziale wykonawcy T. B. w Wolsztynie zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wyboru jako najkorzystniejszej oferty T. B. w Wolsztynie i nakazuje Gminie Rakoniewice w Rakoniewicach unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, oddala odwołanie w pozostałym zakresie 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Rakoniewice w Rakoniewicach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Gminy Rakoniewice w Rakoniewicach na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone po terminie otwarcia ofert

1   -   co T. B. wskazał w ofercie. Niezbędne jest złożenie wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego dokumentu służącego do

2   -   22a ust. 1 Pzp. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art

3   -   osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. Odwołujący zarzucił, że T. B

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28