Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-07, KIO 1597/20, KIO 1607/20, KIO 1623/20

Sygn. akt: KIO 1597/20, KIO 1607/20, KIO 1623/20 WYROK z dnia 7 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A. w Warszawie, sygn. akt: KIO 1597/20, II. w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawcę "Netia" S.A. w Warszawie, sygn. akt: KIO 1607/20, III. w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt: KIO 1623/20, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Ministra Finansów przy udziale: - wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w Warszawie przystępującego do postępowania odwoławczego w sprawach o sygn. akt: KIO 1607/20 i KIO 1623/20 po stronie odwołującego, - wykonawcy "Netia" S.A. w Warszawie przystępującego do postępowania odwoławczego w sprawach o sygn. akt: KIO 1597/20 i KIO 1623/20 po stronie odwołującego, - wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w Warszawie przystępującego do postępowania odwoławczego w sprawach o sygn. akt: KIO 1597/20 i KIO 1607/20 po stronie odwołującego, orzeka: I. W przedmiocie odwołania sygn. akt: KIO 1597...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne w zamówieniach publicznych

1   -   będzie zamawiający lub podmiot trzeci. Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, który będzie realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego, jednakże jej nadużywanie narusza zasady

2   -   uwagi na specyficzny charakter umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w raporcie UZP, dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych z marca 2018 r. Stanowisko Prezesa UZP znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej, w którym podkreśla się, iż "nie

3   -   zobowiązaniowego z wykonawcą". Podsumowując, zastrzegane w umowach o zamówienie publiczne kary umowne powinny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia. W ocenie odwołującego, postanowienia projektu umowy celu tego nie spełniają. W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 29

+689 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28