Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-07, KIO 1663/20

Sygn. akt: KIO 1663/20 WYROK z dnia 7 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: C(1)... Spółka Akcyjna, ul. (...), P., C(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), P., "S(1)..." Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. (...), P. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: "I(1)..." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. (...), K., V... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), Ł., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: W... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), O., M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), O., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28