Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-27, KIO 1487/20

Sygn. akt: KIO 1487/20 POSTANOWIENIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2020 roku przez wykonawcę Mikronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Energa-Operator spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy udziale: A. wykonawcy Zakład Usługowo Produkcyjny Emiter spółka jawna S. B., P. L. z siedzibą w Limanowej zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1487/20 po stronie Zamawiającego, B. wykonawcy Apator Elkomtech spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1487/20 po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Mikronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Mikronika ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wartość gospodarcza

1   -   uzyska uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji

2   -   zostaną łącznie przesłanki: (-) ponad 50% wartości udzielanego zamówienia jest finansowana ze

3   -   w pkt 1-3a, (-) wartość zamówienia jest równa lub przekracza

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28