[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 17 września 2020 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel przeciwko Vlaams Gewest [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (radę stanu, Belgia)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Przebieg postępowania - Podstawy wykluczenia - Dowód zastosowania środków naprawczych - Zasady 1. Artykuł 57 dyrektywy 2014/24/UE(2) reguluje podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy ci mogą jednak przedstawić dowody na to, że zastosowane przez nich środki w wystarczający sposób wykazują ich rzetelność pomimo zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia. te środki naprawcze, o których mowa w art. 57 ust. 6, są jedną z nowości wprowadzonych dyrektywą 2014/24 w stosunku do poprzedzającej ją dyrektywy 2004/18/WE(3). 3. Trybunał analizował już kilkakrotnie treść art. 57 dyrektywy 2014/24, również w zakresie ust. 6(4). Nie wypowiadał się on jednak w zakresie dopuszczalności żądania przez instytucję zamawiającą, aby wykonawca podjął działania w celu skorzystania z...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28