Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-07, KIO 1437/20

Sygn. akt KIO 1437/20 WYROK z dnia 7 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ENERGO-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTECH-PLUS" M. M. Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Mota-Engil Central Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Mota-Engil Engenharia e Construcao Sociedate Anonima z siedzibą w Amarante (Portugalia), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ENERGO-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Przedsiębiorstwo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wynagrodzenie ryczałtowe a rażąco niska cena

1   -   prac objętych SIWZ. Stwierdzał, że cena nie jest rażąco niska, a decyzja Zamawiającego o odrzuceniu jego

2   -   koszów prac wpływających na wysokość wynagrodzenia obciąża wykonawcę. Oczywiście również w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego cena oferty może być rażąco niska, a badaniu mogą podlegać elementy oferty mające wpływ na wysokość ceny. Oczywiście także w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego można oczekiwać, że wykonawca, będący

3   -   wystarczająca do stwierdzenia, że zaoferowano rażąco niską cenę. Zdaniem Izby, wyjaśnienia złożone przez Odwołującego przedstawiały sposób kalkulacji ceny, który potwierdził jej realność. Mając

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28