Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-31, KIO 1429/20

Sygn. akt KIO 1429/20 WYROK z dnia 31 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jan Kuzawiński Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę: Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonanego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. ujawnienie informacji zastrzeżonych jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez wykonawców: 1. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 2. SMCE EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego...

Przykładowe fragmenty dla hasła "podkupienia"

1   -   tym kontekście wystąpienie możliwości konkurencji podkupienia pracowników - uznał te informacje jako

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28