Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-03, KIO 1259/20

Sygn. akt: KIO 1259/20 WYROK z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 8 czerwca 2020 roku przez wykonawcę GRAPH´IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą Konstancin-Jeziorna przy udziale wykonawcy CPD System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1259/20 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 29 maja 2020 roku tj. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz czynności z dnia 26 czerwca 2020 roku tj. Uzupełnienia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej . Nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności poinformowania wykonawców o dokonanych czynnościach Zamawiającego z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego zgodnie z regulacją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "odwołanie przedwczesne"

1   -   kontekście zarzutu rozpoznanego, stanowią zarzuty odwołania przedwczesne, a Izba mając na uwadze

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28