Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-16, KIO 1257/20

Sygn. akt: KIO 1257/20 WYROK z dnia 16 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 roku przez Wykonawcę ROKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Wykonawcę ROKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Wykonawcę ROKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od Odwołującego Wykonawcy ROKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z...

Przykładowe fragmenty dla hasła zatrzymanie wadium

1   -   przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w tym postępowaniu o zamówienie

2   -   zmaterializowania się w postępowaniu przesłanki zatrzymania wadium, to jak wynika z powyższego

3   -   przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonej w ustawie Pzp i

+70 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28