Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-17, KIO 1213/20

Sygn. akt KIO 1213/20 WYROK z dnia 17 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie 14 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 1 czerwca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia (nr postępowania GPI-ZPI.271.3.3.2019) prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Nowy Targ również w imieniu i na rzecz zamawiających: Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Czorsztyn, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Brzesko, Gmina Alwernia, Gmina Babice, Gmina Chrzanów, Gmina Libiąż, Gmina Trzebinia przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: A. Flexi Power Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach B. Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K., K. C. ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczernie orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zasada proporcjonalności przesłanki wykluczenia fakultatywnego

1   -   24 podkreśla się, że stosując fakultatywne podstawy wkluczenia, instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności. Na zasadę proporcjonalności stricte w odniesieniu do self

2   -   nich powinien wskazać, że podlega wykluczeniu również na podstawie przesłanki z art. 24 ust 5

3   -   przetargowych, w których zastrzeżono ww. fakultatywną przesłankę wykluczenia, bez uprzedniego wdrożenia realnej i

+76 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28