Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-06, KIO 1129/20, KIO 1145/20, KIO 1149/20

Sygn. akt: KIO 1129/20 KIO 1145/20 KIO 1149/20 WYROK z dnia 6 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Ryszard Tetzlaff Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniach: 25 i 30 czerwca 2020 r. odwołań, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2020 r. przez wykonawców: A. A... S.A. z siedzibą w R. przy al. (...) (sygn. akt KIO 1129/20); B. wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. S(1)... S.A. z siedzibą w W. przy ul. (...), 2. M... Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...) (sygn. akt KIO 1145/20); C. B(1)... S.A. z siedzibą w W. przy ul. (...) (sygn. akt KIO 1149/20); w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, których łączne rozpoznanie zostało zarządzone przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. przy udziale: A. wykonawcy A... S.A. z siedzibą w R. przy ul. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego; B. wykonawcy S(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 i KIO ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy

1   -   zastrzeżenia określonego katalogu informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa to Izba jedynie w części

2   -   przesłanek skutkujących uznaniem ich za tajemnicę przedsiębiorstwa bowiem mają charakter stwierdzeń ogólnych

3   -   dokumentami referencyjnych, określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Analogicznie Izba uznała w odniesieniu do uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawionego przez wykonawcy Billennium oraz

+73 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28