Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2020-09-10, C-367/19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 10 września 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 2 ust. 1 pkt 5 - Pojęcie "zamówienia publicznego" - Pojęcie "umowy o charakterze odpłatnym" - Złożona przez oferenta oferta z ceną równą 0 EUR - Odrzucenie oferty - Artykuł 69 - Oferta rażąco niska W sprawie C-367/19 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (krajową komisję ds. kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Słowenia) postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 maja 2019 r., w postępowaniu: Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve, przy udziale: LEXPERA d.o.o., TRYBUNAŁ (czwarta izba), w składzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes izby, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe i N. Piçarra, sędziowie, rzecznik generalny: M. Bobek, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi, które przedstawili: - w imieniu Tax-Fin-Lex d.o.o. - Z. Tavčar, dyrektorka, - w imieniu Ministrstvo za notranje zadeve - M. Bregar Hasanagić i M. Urek, w charakterze ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena

1   -   Złożona przez oferenta oferta z ceną równą 0 EUR - Odrzucenie oferty - Artykuł 69 - Oferta rażąco niska W sprawie C-367/19

2   -   wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót

3   -   na to, że ofertę z ceną równą 0 EUR można uznać za ofertę rażąco niską w rozumieniu art. 69 dyrektywy

+16 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28