Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-22, KIO 1291/20, KIO 1294/20

Sygn. akt: KIO 1291/20 KIO 1294/20 WYROK z dnia 22 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2020 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2020 roku przez wykonawców: A. G... Spółka Akcyjna D... Spółka komandytowa z siedzibą w W., (...), W. (sygn. akt KIO 1291/20), B. C(1)... z siedzibą w P., (...), P. (sygn. akt KIO 1294/20), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy C(1)... z siedzibą w P., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1291/20 po stronie odwołującego, B. wykonawcy G... Spółka Akcyjna D... Spółka komandytowa z siedzibą w W., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1294/20 po stronie odwołującego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: H... S.A., P... S.A., C(2)... SAS z siedzibą dla lidera w P., ul. (...), P., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt. KIO 1291/20 oraz o sygn. akt KIO 1294/20 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołania w sprawach sygn. akt: KIO 1291/20 i KIO 1294/20; 2. Kosztami ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28