Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-27, KIO 1311/20

Sygn. akt: KIO 1311/20 WYROK z dnia 27 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawcę P... Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, przy udziale wykonawcy C... Sp. z o.o. z siedzibą w P. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1311/20 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę P... Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę P... Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego - wykonawcy P... Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. na rzecz Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi kwotę 4 268 zł 22 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   z o.o. co do rażąco niskiej ceny, wobec zastrzeżenia przez tego wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa. Obrona praw Odwołującego oraz możliwości

2   -   maja 2020 r. złożył wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami, które objął w całości tajemnicą przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 2 czerwca

3   -   z uwagi na skuteczne objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień złożonych przez Przystępującego w przedmiocie rażąco niskiej ceny, brak jest możliwości szczegółowego odniesienia

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28