[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Leszek Bielecki (spr.) Członkowie: Członek GKO: Anna Packo Członek GKO: Janusz Sarnowski Protokolant: Bartosz Głuszko przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Damiana Grzelki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2019 r. odwołania wniesionego przez Obwinionego (...)- pełniącą w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Teatru im. (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt: RKO-522/59/18, którym Komisja, uznała (...) (cytat z sentencji) "odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na zaciągnięciu w dniu 6 października 2016 r., z przekroczeniem zakresu upoważnienia, zobowiązania obciążającego plan finansowy Teatru na 2016 rok o kwotę 109.440,51 zł, w wyniku zawarcia umowy na dostawę cyfrowych mikrofonów...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28