Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-19, KIO 835/20, KIO 843/20

Sygn. akt: KIO 835, 843/20 WYROK z dnia 19 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia oraz 20 kwietnia 2020 roku przez wykonawców: 1) P.W., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: "PAULA P.W." z siedzibą w Wierzbicach (KIO 835/20) 2) A.J. prowadzącego działalność pod firmą "Herkules" z siedzibą we Wrocławiu (KIO 843/20) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach przy udziale wykonawcy A.J. prowadzący działalność pod firmą "Herkules" z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego (KIO 835/20) orzeka: A. 1. uwzględnia w całości odwołanie KIO 835/20 i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującej i odrzucenia jej oferty, nakazuje powtórzenie procesu badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującej; 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Gminę Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu"

1   -   Wykonawcy o dokładne wyjaśnienie dotyczące: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28