Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-06, KIO 1065/20

Sygn. akt: KIO 1065/20 WYROK z dnia 6 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu18 maja 2020 r. przez wykonawcę Integrale IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie przy udziale wykonawcy Xcomp Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Integrale IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Zamawiającego: Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą w Szczecinie kwotę 11 100 zł 00 gr. (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wsparcie techniczne dla posiadanego oprogramowania rozwiązanie równoważne

1   -   16 przedmiotem było m.in. oprogramowanie), w myśl którego Zamawiający może swobodnie decydować dla którego oprogramowania dopuszcza on rozwiązania równoważne, a dla którego oprogramowania nie, jest zdaniem Izby bezpodstawne

2   -   komputerową (urządzeń przez Zamawiającego obecnie posiadanych). Jednocześnie, Zamawiający nie wyklucza składania ofert równoważnych. Przy tym oferowane rozwiązania równoważne musi zapewniać co najmniej taki

3   -   się na wyjaśnieniach Zamawiającego, zaoferował dla urządzeń Zamawiającego właściwe rozwiązania równoważne, które posiadają wszystkie wskazane w Rozdziale II

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28