Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-13, KIO 1063/20

Sygn. akt: KIO 1063/20 WYROK z dnia 13 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 lipca 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020r. przez wykonawcę S&T Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Ernst and Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bussiness Advisory Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 i Vetasi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1063/20 po stronie zamawiającego orzeka : 1A. umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia przez zamawiającego : - art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy w zw. z art 7 ust 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kwalifikowana usługa walidacji

1   -   zagraniczną jednostkę certyfikującą, zamawiający zlecił walidacje podpisu firmie Asseco Data Systems SA świadczącej odpłatne usługi walidacji zagranicznych podpisów elektronicznych i uzyskał

2   -   lipca 2020r. Raport z walidacji dokumentu 7.JEDZ Smartis.pdf data walidacji 30 czerwca 2020 r., pierwsze

3   -   podpisany dokument nie został opatrzony kwalifikowanym znacznikiem czasu wynik automatycznej walidacji daje w dalszym ciągu status nieokreślony". Wynik walidacji pogłębionej - pozytywny. Kolejny dokument to potwierdzenie wyniku walidacji _37C820F0

+60 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28