Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-14, KIO 1752/20

Sygn. akt: KIO 1752/20 WYROK z dnia 14 sierpnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 sierpnia 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 roku przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Legnickie Pole orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole. Nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy oferty wykonawcy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Gminę Legnickie Pole i: 2.1 zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   wyjaśnień czy zaoferowana przez niego cena jest ceną rażąco niską lub istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia mimo, że cena ofertowa ww. wykonawcy powinna wzbudzić

2   -   istotnych warunków zamówienia, gdzie zaoferowana cena jednostkowa jest rażąco niska, występuje już na pierwszy rzut

3   -   wyjaśnień czy zaoferowana przez niego cena jest ceną rażąco niską lub istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia mimo, że cena ofertowa ww. wykonawcy powinna wzbudzić

+70 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28