Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-12, KIO 1430/20

Sygn. akt: KIO 1430/20 WYROK z dnia 12 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę GE Medical Systems Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Bielsko - Biała, Urząd Miejski w Bielsku - Białej przy udziale: A. wykonawcy Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego B. wykonawcy Health Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego C. wykonawcy TIMKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego wskazanych przez zamawiającego stawek podatku od towarów i usług (VAT) i nakazuje zamawiającemu wykreślenie z...

Przykładowe fragmenty dla hasła nieproporcjonalne kryterium oceny ofert

1   -   ustawy Pzp poprzez określenie sposobu oceny ofert w kryterium jakość "parametry techniczne" w sposób nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego traktowania

2   -   W zakresie zarzutów dotyczących ustalonych kryteriów oceny ofert Izba uznała, iż zamawiający wykazał

3   -   uprawdopodobnił, iż zaniechanie wprowadzenia tych kryteriów oceny ofert narusza zasadę uczciwej konkurencji. Odwołujący podnosił, że ustalenie sposobu oceny ofert w sposób nieuzasadniony premiuje konkurencyjny

+27 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28