Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-09, KIO 979/20

Sygn. akt KIO 979/20 Sygn. akt: KIO 979/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 lipca 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez odwołującego Konsorcjum wykonawców: "BECKER - WARKOP" Sp. z o.o. z s. w Świerklanach ul. Przemysłowa 11; 44-266 Świerklany - Lider Konsorcjum, "HYDROTECH" S.A. z s. w Rybniku ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik - Członek Konsorcjum w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: TAURON Wydobycie S.A. z s. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno przy udziale przystępującego Konsorcjum wykonawców: WĘGLOKOKS S.A. z s. w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice - Lider Konsorcjum, KONKO S.A. z s. w Mysłowicach ul. Fabryczna 6, 41-404 Mysłowice - Członek Konsorcjum po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża "BECKER - WARKOP" Sp. z o.o. z s. w Świerklanach ul. Przemysłowa 11; 44-266 Świerklany - Lider Konsorcjum, "HYDROTECH" S.A. z s. w Rybniku ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik - Członek Konsorcjum i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wartość gospodarcza

1   -   przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w

2   -   informacje przedstawione przez Konsorcjum posiadają wartość gospodarczą. Konsorcjum w sposób wyczerpujący opisało

3   -   to jest inne informacje posiadające wartość gospodarczą, umożliwiające uzyskanie zamówienia (art.11

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28