Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-14, KIO 958/20

Sygn. akt: KIO 958/20 WYROK z dnia 14 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, przy udziale wykonawcy: B. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALNAG B. W., ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 5 i nr 10 oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w tym wezwanie wykonawcy B. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ALNAG B. W. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 90 ust. 1a Pzp do złożenia dodatkowych szczegółowych wyjaśnień, w szczególności kalkulacji kosztów wykonania zamówienia, w tym kosztów ogólne wskazanych w wyjaśnieniach z dnia 16 maja 2020 r. w odniesieniu do ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28