Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-09, KIO 947/20

Sygn. akt: KIO 947/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawców U. R. i T. R. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Firma Budowlana "R." s.c. U. R., T. R., Szyce, ul. Wesoła 36, 32-085 Modlnica w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2.zasądza od Odwołującego: wykonawców U. R. i T. R. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Firma Budowlana "R." s.c. U. R., T. R., Szyce, ul. Wesoła 36, 32-085 Modlnica na rzecz Zamawiającego: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony. Stosownie do art. 198a i 198b ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia "nie mogą być pominięte "

1   -   Zamawiającego przeprowadzona. Wykonawca ten złożył wyjaśnienia, które Zamawiający ocenił, nie stwierdzając

2   -   oferent w punkcie 5 swoich wyjaśnień wprowadza istotne zmiany w zakresie

3   -   tym nie miał zastrzeżeń do wyjaśnień wykonawcy PB System, które wskazują

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28