Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-30, KIO 946/20

Sygn. akt: KIO 946/20 WYROK z dnia 30 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę SOR Libchavy spol. S.r.o. z siedzibą w Libchavy, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Polkowice, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Busnex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zhenghou Yutong Bus Co. z siedzibą w Zhengzhou, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących złożonych przez Przystępującego dokumentów mających potwierdzać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp oraz w zakresie zarzutów naruszenia art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. wezwanie Przystępującego - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - do złożenia oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nie figuruje w rejestrze płatników składek

1   -   POLAND Sp. z o.o. nie figuruje w Rejestrze Płatników Składek" wraz z wyjaśnieniem, że "treść

2   -   raty zaległych płatności łub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - gdyż nie jest płatnikiem takich składek". Zaświadczenie z ZUS wraz z

3   -   Poland Sp. z o.o. nie figuruje w Rejestrze Płatników Składek KSI ZUS. W ocenie Izby zarzut jest niezasadny

+312 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28