Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-30, KIO 1598/20

Sygn. akt: KIO 1598/20 WYROK z dnia 30 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: e-Instytucja.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz B. N.-S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MICOMP Systemy Komputerowe mgr inż. B. N.-S., Katowice, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Susz, przy udziale wykonawcy ZETO Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Konsorcjum: e-Instytucja.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz B. N.-S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MICOMP Systemy Komputerowe mgr inż. B. N.-S., Katowice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Konsorcjum: e-Instytucja.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz B. N.-S., prowadząca działalność gospodarczą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła prezentacja systemu informatycznego

1   -   w siedzibie Zamawiającego na zasadzie prezentacji przez Wykonawcę systemów informatycznych w oparciu o scenariusze działania systemów informatycznych określone w Rozdziale 3 niniejszego

2   -   zamówienia — Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

3   -   protokołu badania próbki, w dniu prezentacji 1 lipca 2020 r. przedstawiciel

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28