Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-04, KIO 1461/20

Sygn. akt: KIO 1461/20 WYROK z dnia 4 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Sprzętowo- Transportowych A. B. w Wieluniu, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice przy udziale wykonawcy S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy S. K. we Wrzosowej, ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 24.06.2020 r. wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego - S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Transportowo- Handlowo-Usługowy S. K. we Wrzosowej, ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa, jak i nakazuje przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, w jej ramach nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty Przystępującego, z uwagi na...

Przykładowe fragmenty dla hasła powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych uprawnienia budowlane

1   -   Usługowy S. K., 3) kserokopie uprawnień budowlanych dla kierownika budowy (uprawnienia + aktualna Izba), 4) kserokopie zaświadczenia

2   -   bądź wycenione w niej zostały rozwiązania konstrukcyjne (materiały) znacznie tańsze od oczekiwanych

3   -   odmienne normy. Podejście do kwestii rozwiązań utrudniających dostęp do rynku w

+19 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28